RUF

rašelinové brikety

Používají se při výrobě elektrické energie, tepelné energie a jako palivo s nízkým obsahem síry pro bytové a průmyslové kotle.

Čtěte více

Rašelina

frézovaná

Používá se při výrobě e l e k t r i c k é e n e r g i e , tepelné energie, cihel, hnojiva a jako palivo pro průmyslové kotle.

Čtěte více

Surovinová

základna

Disponujeme 1 613 000 tun rezerv rašeliny nejvyšší kvality (ložisko VILIJA, R o v n e n s k á R e g i o n , Ukrajina)

Čtěte více

Hlavní

JoomShaper